CLIENTES

Academia Galega de Seguridade Pública
Asociación AMICOS
BEAVOA (xestión integral de eventos)
BIC Galicia
Capeáns
Casa da Parra
Casa Sumay
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)
Cidade da Cultura de Galicia
Címbalos
Club Deportivo Fontiñas
Cluster da Madeira de Galicia (CMA)
COGRAF (Cooperativa Gráfica Galega)
Concello de Santiago
Consellería de Cultura e Turismo
Consellería de Economía e Industria
Consellería de Sanidade (Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación)
Consello da Cultura Galega
FAIBEN (Fundación de apoio á infancia e ao benestar)
Fundación Eugenio Granell
Fundación Gonzalo Torrente Ballester
GercaAcero y metal
Hermanos García Rocha
Hotel O PINO
IBERCAJA Obra Cultural
IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais)
IGAPE
INOVA
Instituto de Estudos Turísticos de Galicia
Küpü
Medrando xuntos
Museo da Catedral de Santiago
Museo das Peregrinacións e de Santiago
Museo do Pobo Galego
Pazo de ANDEADE
Restaurante GARUM
Rosa Dcó
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
Servicio Galego de Saúde
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
VAGALUME (Centro da muller)