Xornadas máis madeira

UN TRABAJO DE PORTAFOLIO, PRODUCCIÓN GRÁFICA

Deseño do material gráfico das Xornadas máis madeira do Clúster da Madeira de Galicia
Idear comunicación visual