Cuatro años

UN TRABAJO DE + ..., Blog

Catro anos de traballo resumidos nestas 49 entradas, cremos que é unha boa mostra do noso traballo.

Tiveron que quedar fora algúns, que iremos incluindo, agora con máis calma.

Ademáis queda pendente ampliar algunhas das entradas e a versión en galego. Pouco a pouco.