Día da tradución

UN TRABAJO DE PORTAFOLIO, PRODUCCIÓN GRÁFICA

Día Internacional da tradución 2009. Traballar en común. Deseño de cartel e folleto para os actos organizados poas asociacións de tradutores de Galicia, Universidade de Vigo e Consellería de Cultura.

Idear Comunición Visual - Universidade de Vigo - Consellería de Cultura - Consellería de Cultura,