Aviso Legal

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Idear Comunicación Visual, S.L. comunica que:

Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de Idear Comunicación Visual, S.L.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Idear Comunicación Visual, Rúa da Muíña, 54, 15703 Santiago de Compostela.
___

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Deciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Idear Comunicación Visual, S.L. comunica que:

Con relación a los datos personales que se puedan recoger a través de las funcionalidades de citado sitio web, le informamos que tales datos serán tratados única y exclusivamente para la correcta gestión de los servicios dispuestos a través de los mismos, por parte de Idear Comunicación Visual, S.L.

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos, se debrerá remitir escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a: Idear Comunicación Visual, Rúa da Muíña, 54, 15703 Santiago de Compostela.